Tìm hiểu về luật thương mại trong ngành xuất nhập khẩu

Để nền kinh tế thị trường có thể vận hành một cách có hiệu quả, hoạt động thương mại diễn ra một cách có trật tự, Nhà nước cần phải thiết kế và xây dựng một hệ thống các văn bản pháp luật hoàn chỉnh và một cơ chế đảm bảo việc thi hành chúng một cách có hiệu quả. Đó là luật thương mại nhằm đáp ứng những yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế – xã hội, cũng như của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong giai đoạn phát triển mới.


Để hiểu rõ hơn về những quy định của luật thương mại mà nhà nước ta sửa đổi và đổi mới năm 2005, cũng như những quy định của luật thương mại trong xuất nhập khẩu thì Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC) giới thiệu đến bạn khóa đào tạo xuất nhập khẩu để bạn hiểu rõ hơn về những liên quan của luật thương mại và xuất nhập khẩu trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trong lớp xuất nhập khẩu thì học gì về Luật thương mại
– Những quy định chung về luật thương mại.
– Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,…
– Tổ chức lại, giải thể, phá sản.
– Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.
– Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.
– Luật kinh doanh.

Những lợi ích khi hiểu rõ về Luật thương mại
– Nắm được quyền bình đẳng trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Các chủ thể được tham gia bình đẳng trước pháp luật vào các hoạt động thương mại.
– Phát triển xu hướng mở rộng quyền kinh doanh thương mại, thúc đẩy hoạt động thương mại trên mọi lĩnh vực mà doanh nghiệp bạn kinh doanh.
– Luật Thương mại không chỉ quy định các hoạt động thương mại của thương nhân Việt Nam mà còn quy định về quan hệ thương mại nước ngoài, tạo thuận lợi cho sự giao lưu hàng hoá trong nước với nước ngoài.
– Góp phần làm cho pháp luật thương mại Việt Nam phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế, tạo cơ sở pháp lý để xử lý các quan hệ kinh tế, thương mại trong đàm phán song phương và đa phương với các nước, các tổ chức thương mại khu vực và thế giới.

Kết luận chung về Luật thương mại đối với ngành xuất nhập khẩu– Chúng tôi cho rằng, cần phải hiểu và sử dụng “Luật Thương mại” với tư cách là một lĩnh vực của pháp luật, là luật của thương gia và bao gồm tất cả các quy định điều chỉnh mọi hành vi nhằm mục đích sinh lời. Nếu tiếp cận theo cách này thì pháp luật thương mại sẽ có tính nhất quán cao hơn. Bởi cách tiếp cận nhất quán sẽ có tác động tích cực đến kỹ thuật xây dựng pháp luật, tránh được tình trạng cát cứ trong việc soạn thảo văn bản pháp luật. Điều hiêu rõ về luật thương mại là phù hợp với xu hướng xây dựng pháp luật thương mại trên thế giới hiện nay và cho phép luật có thể được áp dụng trực tiếp mà không cần phải chờ văn bản hướng dẫn thi hành.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*