Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Đào tạo quản trị kinh doanh

Cung cấp kiến thức nền tảng, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị tài chính – ngân hàng để điều hành và quản lý doanh nghiệp. 

1. Nội dung

Luật thương mại.
– Những quy định chung về luật thương mại.
– Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,…
– Tổ chức lại, giải thể, phá sản.
– Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.
– Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.
– Luật kinh doanh.

Quản trị nguồn nhân lực
– Chiến lược nguồn nhân lực / HR STRATEGY
– Hoạch định nguồn lực cần thiết, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự.
– Thiết kế mô tả và phân tích công việc.
– Đánh giá kết quả công việc KPIs/BSC.
– Đào tạo phát triển và xây dựng lộ trình công danh.

Chiến lược và chính sách kinh doanh
– Tổng quan về quản trị chiến lược
– Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài
– Hình thành và lựa chọn chiến lược: phân tích ma trận swot: điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và cơ hội.
– Các loại chiến lược, thực hiện kiểm tra và đánh giá chiến lược.
– Chiến lược áp dụng cho các doanh nghiệp cụ thể

Quản trị tài chính doanh nghiệp
– Lý thuyết tiền tệ theo thời gian.
– Lượng giá chứng khoán.
– Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn.
– Lập kế hoạch tài chính.

Nghệ thuật và tâm lý giao tiếp (Nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh)
– Khái quát về tâm lý, tìm hiểu về quá trình giao tiếp căn bản, các hành vi giao tiếp của con người.
– Tâm lý quản lý cung cấp những kiến thức kỹ năng chung nhất để làm việc giữa con người với con người trong quản lý, cũng như nhà quản lý với nhân viên.
– Giúp con người nâng cao kỹ năng ứng xử và thương lượng trong kinh doanh và quản lý, các kiểu thương lượng kinh điển: chiến lược thương lượng chia chiếc bánh, chiến lược thượng lượng kiểu cửa sổ, kiểu bán đảo sinai,…
– Các chiến thuật trong thương lượng: chiến thuật cây gậy và của cà rốt, chiến thuật giả vờ ngốc nghếch, chiến thuật thả tép bắt tôm,…

Phát triển văn hóa doanh nghiệp – xử lý xung đột
– Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, cách thức tổ chức về văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài.
– Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
– Định hướng và hoạch định các nguồn lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
– Phát triển kỹ năng giao tiếp và hoạch định công việc, thông qua các chương trình thảo luận tại lớp và đánh giá VNDN tại các công ty Nhật Bản.
– Thực hành trở thành chuyên viên tư vấn phát triển VHDN, vì mục tiêu phát triển bền vững tại doanh nghiệp.
– Văn hóa doanh nghiệp giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại của DN, xây dựng VHDN hôm nay nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong tương lai.

2. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học quản trị kinh doanh, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ của trường ĐH Kinh Tế.

3. Thủ tục nhập học:
– Phiếu điền thông tin nhập học (Nhận tại phòng ghi danh)
– 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

4. Phương thức đăng ký:
Đăng ký tại các cơ sở của Trung Tâm.

5. Liên hệ: 08 2214 2838

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*